Era com si per un breu instant, el temps s’haguera detingut i jo estiguera fora del mi. Em vaig sentir completament fora de control, com si no poguera veure res i no poguera sentir res. Solament em tenia a mi mateix. Si no trobava la manera de bregar amb aquella por, si no trobava la manera de salvar-me, ningú ho faria mai. La muntanya russa mai es detindria… «Dian Hart»