I canviar de castell, perquè mai serem propietaris d’allò que creem nostre… Construim sobre murs, estàncies i esforços antics, ilusions, creencies i opinions compartides. Quasi sempre amb les millors intencions, quasi mai de la millor de les formes.

Lluitar per els somnis i aprendre a viure sense ells…